Back to top

GESCHIEDENIS ECOTRAIL

Het idee van de EcoTrail® ontstond in 2007 in de buitenwijken van Parijs, waar een vriendengroepje trailrunners wilden trainen in een omgeving die op het eerste gezicht niet geschikt leek om te lopen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling een trailrunningevent op te zetten in een stedelijk gebied, een plek waar slechts weinigen zich hieraan zouden wagen. Omdat deze discipline in de stad vrijwel onbekend was, wilden de bedenkers van bij het begin milieuverantwoordelijke waarden centraal stellen en rekenden ze op het enthousiasme van nieuwelingen in de discipline om ze bewust te maken van de beste praktijken op dit vlak. Op 16 februari 2008 werd hun idee werkelijkheid in Parijs.

10 jaar geleden was er geen enkel runningevent dat zich zo sterk engageerde voor duurzame ontwikkeling. Dit bood de initiatiefnemers niet alleen de gelegenheid om zich te onderscheiden, maar ook om de verschillende partners bijeen te brengen, met name de betrokken regio's die graag wilden laten zien op welke manier zij zich inzetten voor de bescherming van het leefmilieu. Al gauw overwogen lokale organisatoren de organisatie van een EcoTrail® om hun eigen regio in de kijker te zetten. Het concept begon in 2012 uit te breiden naar andere steden, met als eerste Brussel, de hoofdstad van  Europa. In 2015 sloten twee totaal andere steden zich aan bij de EcoTrail®: Oslo (Noorwegen) en Funchal (Madeira, Portugal). Beide bestemmingen droegen bij aan de uitbreiding van dit type wedstrijden in het circuit. Dan kwam Madrid, in 2016, gevolgd door Stockholm & Reykjavik in 2017 en zo nam het aantal te ontdekken bestemmingen alweer toe. In 2018 komen er nog eens twee nieuwe bestemmingen bij: Firenze en Genève.

Met z’n authentieke en atypische aanpak biedt de EcoTrail® alle nodige garanties aan de regio’s en (zowel private als publieke) partners die bereid zijn mee in het avontuur te stappen.