Back to top

MILIEU BEWUST

12 ECO-GESTES

In 2018, maakt de vzw sport en gezondheid promotie met de 12 eco-gestes : 5 Eco-Gestes die worden aangeraden aan de deelnemers en 7 Eco-Gestes waarvoor de organisatie zich zal engageren.

De Ecotrail van Brussel wil een zo milieuvriendelijk mogelijk evenement zijn. Ook al is de weg nog lang, elk jaar leggen we de lat iets hoger. De volgende 12 eco-acties waaraan zowel de organisator als de deelnemers hun steentje kunnen bijdragen, vormen de ecologische routekaart van de Ecotrail van Brussel.

Carpool of gebruik het openbaar vervoer: we willen streven naar een zo laag mogelijke CO²-voetafdruk en daarbij is het vervoer van de deelnemers naar het evenement onze grootste zorg. Om iedereen aan te moedigen gebruik te maken van het openbaar vervoer en/of carpooling, investeert de Ecotrail in de aanschaf van meer dan duizend metro/tram tickets.

Verspil geen materiaal aan de bevoorradingsposten
: dit geldt zowel voor de deelnemers als voor de organisatoren. Nadat de laatste loper aan een bevoorradingspost is gepasseerd, wordt alles wat overblijft verhuisd naar een volgende bevoorradingspost of naar een organisatie gebracht die zich inzet tegen armoede, zoals het Leger des Heils.


Respecteer de groene ruimten waar je doorheen loopt
: Leefmilieu Brussel en zijn Waalse (Eaux et Forêts) en Vlaamse (Natuur en bos) collega’s vragen alle bosgebruikers respect te tonen voor fauna en flora, bijvoorbeeld door op de paden van het officiële loop- en fietsparcours te blijven.


Hergebruik je beker of breng je eigen beker mee
: eindelijk afvalvrije bevoorradingsposten! Het enige wat je moet doen is je eigen beker of vouwbeker (verplicht materiaal) meebrengen om te voorkomen dat er duizenden bekertjes op de grond terechtkomen. Het is het handelsmerk van de Ecotrail: breng je persoonlijke beker mee om aan de bevoorradingsposten of aan de finish te gebruiken (buffet of laatste snack).


Steun een humanitaire of ecologische actie
: de Ecotrail ondersteunt via de vzw Sport en Gezondheid rechtstreeks verschillende organisaties (UNICEF, NCOS, Welzijnszorg etc..) maar ook jij als deelnemer kunt via het registratieformulier een gift doen aan een goed doel.


Medaille en T-shirt op aanvraag
: om niet teveel te produceren hebben we de bijvoorbeeld de medailles optioneel gemaakt.


Beperk en sorteer afval
: Net Brussel, een partner van de Ecotrail, zorgt ervoor dat het afval gesorteerd en gecomposteerd kan worden. Daarom is er een gescheiden afvalinzameling in het lopersdorp en aan de bevoorradingposten. In de tent zijn er herbruikbare bekers met statiegeld beschikbaar die je na afloop weer kunt inleveren. Deelnemers die gebruikmaken van de gescheiden afvalinzameling zouden wel eens beloond kunnen worden. Verrassing!


Samenwerking met de onderwijswereld en de jongeren betrekken
: Ecotrail werkt samen met de onderwijswereld en in het bijzonder met de leerlingen van de afdeling veiligheid van het CERIA.


Materiaal recycleren
: van de reclamedoeken worden opbergtassen gemaakt of mooie, originele tassen die aan de laureaten van de verschillende wedstrijden worden overhandigd.


Lokaal produceren
: het is niet eenvoudig om alles lokaal te produceren, maar we proberen het daar waar mogelijk. Onze trofeeën bijvoorbeeld worden lokaal vervaardigd.


De opbrengst aan lokale verenigingen schenken
: voor elk gedragen T-shirt wordt 1€ gedoneerd aan Natagora, een organisatie die de biodiversiteit beschermt. Ook scoutsgroepen en de vzw Vivre Ensemble (Welzijnszorg) worden ondersteund in ruil voor hun medewerking aan ons evenement.

 

Net Brussel : afvalscheiding

Net Brussel neemt deel aan het evenement en zal de deelnemers de gelegenheid bieden om hun kennis van afvalsortering en openbare netheid te testen. Ontdek hoe u uw etensresten kunt recyclen.
Het team Net Brussel biedt kinderen ook een leuke en leerzame manier om goede openbare praktijken op het vlak van netheid en afvalscheiding te ontdekken.